2 Percentá pre Kraso Klub Žilina
Aktuality
Veľká cena Žiliny, 38.ročník
skola lad     Škola korčuľovania na ľade
skola inline     Škola inline korčuľovania
Sústredenia
Rozpis tréningov oddielu
Preteky, testy, propozície
Tréneri
Pretekári
Kontakt
Korčuľovanie pre základné školy
Fotogaléria
Videogaléria
O nás
Odkazy
mesto1
mesto2
mshk
Ako poukázať 2 percentá pre Kraso klub Žilina?


v prípade potreby nájdete všetky informácie na linku rozhodni.sk

Ak ste zamestnanec:

·  Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
·  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

·  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
·  Do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
doplňte svoje údaje (naše sú už vyplnené). Potrebné údaje nájdete v potvrdení o zaplatení dane Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

·  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

·  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023
a. Zaneste osobne na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2023
b. Zašlite doporučenou poštou
c. Doneste do rúk M.Drdákovej najneskôr do 22.4.2023

·  ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!


Ak si podávate daňové priznanie sami (fyzické osoby, živnostníci)

Naše údaje:
IČO: 00693090
Právna forma: občianske združenie
Názov: Kraso klub Žilina
Sídlo:    Športová 5, 010 01 Žilina

·  Vyberte si prijímateľa Kraso klub Žilina ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
·  Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

·  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

·  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

·  Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska:) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

·  ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Do prísušných koloniek daňového priznania doplňte naše údaje:
 
IČO: 00693090
Právna forma: občianske združenie
Názov: Kraso klub Žilina
Sídlo:   Športová 5, 010 01 Žilina

Právnické  osoby (s.r.o., a.s.)

1.Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2023. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022  NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022  DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 
V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote do 31.3.2023 /v prípade odkladu aj neskôr/ , na Váš daňový úrad  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
ĎAKUJEME !!!
 

Aktuality


(18.12.2020)

Prvé preteky v sezóne = úspech Kraso klubu Žilina!

Táto sezóna je výrazne ovplyvnená koronavírusom. Napriek tomu sme 10.-12.12. 2020 v Žiline privítali cca 100 pretekárov v 20 kategóriách. Získali sme 4 zlaté, 3 strieborné a 3 bronzové medaily.
viac


(2.3.2020)

Máme vicemajsterku SR 2020 v krasokorčuľovaní !

21.-23.2. sa v Bratislave konali Majstrovstvá SR 2020 v krasokorčuľovaní juniorov, žiactva a nádejí. Z Kraso klubu Žilina sa na MS SR po splnení  kritérií nominovali a aj zúčastnili 3 pretekárky. Všetky v kategórií nádeje 8.  Striebro si po minulom roku obhájila Alicka Drdáková, ktorá po vydarenej jazde získala 29,22 bodov.
viac


(20.12.2019)

Veľká cena Žiliny  - 38.ročník je úspešne za nami....

Počas Mikulášskeho víkendu 6.-7.12. Kraso klub Žilina organizoval preteky v krasokorčuľovaní na domácej pôde, ktoré sú súčasťou pretekov Slovenského pohára. V Žiline sa predstavilo okolo 150 pretekárov z  24 klubov zo Slovenska, aj pretekárky z Chorvátska a Nórska.
viac


(03.12.2019)

Tvrdá práca žilinských krasokorčuliarov prináša ovocie.

Posledné tri víkendy sme strávili na pretekoch. Banská Bystrica, Bardejov a Púchov... A všade sme boli úspešní.
viac


(25.11.2019)

Začala pretekárska sezóna.

Počas víkendu 26.-27.10. sme rozbehli  pretekársku sezónu 2019/2020. Vo Vranove nad Topľou sme pre náš klub vybojovali 5 medailí.
O týždeň neskôr, 31.10. sa 4 pretekárky zúčastnili medzinárodných  pretekov 12th Tirnavia ICE Cup a získali 2 medaile. 
viac


(28.3.2019)

Karneval na ľade 

V nedeľu 24.3. 18-19,30 bolo na ľade veselo..karnevalom, diskotékou a súťažami  sa rozlúčili s ľadom deti i dospelí zo školy korčuľovania. Mnohí účastníci s nami začnú v septembri a rozlúčia sa až v marci na konci jarného kurzu. Vidíme, ako sa zo začiatočníkov, ktorí nevedia ani stáť na ľade, stávajú zdatní korčuliari...
viac