2 Percentá pre Kraso Klub Žilina
Aktuality
Veľká cena Žiliny, 36.ročník
skola lad     Škola korčuľovania na ľade
skola inline     Škola inline korčuľovania
Sústredenia
Rozpis tréningov oddielu
Preteky, testy, propozície
Tréneri
Pretekári
Kontakt
Fotogaléria
Videogaléria
O nás
Odkazy
mesto1
mesto2
mshk
Ako poukázať 2 percentá pre Kraso klub Žilina?


Ak ste zamestnanec:

·  Do 14.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
·  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

·  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
·  Do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
doplňte svoje údaje (naše sú už vyplnené). Potrebné údaje nájdete v potvrdení o zaplatení dane Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

·  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

·  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018
a.Zaneste osobne na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2018
b.Zašlite doporučenou poštou
c. Doneste do rúk M.Drdákovej najneskôr do 20.4.2018

·  ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!


Ak si podávate daňové priznanie sami (fyzické osoby, živnostníci)

Naše údaje:
IČO: 00693090
Právna forma: občianske združenie
Názov: Kraso klub Žilina
Sídlo: Zimný štadión, Športová 5, 010 01 Žilina

·  Vyberte si prijímateľa Kraso klub Žilina ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
·  Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

·  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

·  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

·  Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska:) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

·  ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Do prísušných koloniek daňového priznania doplňte naše údaje:
 
IČO: 00693090
Právna forma: občianske združenie
Názov: Kraso klub Žilina
Sídlo: Zimný štadión, Športová 5, 010 01 Žilina

Právnické  osoby (s.r.o., a.s.)

1.Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2017. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 
V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote do 31.3.2018 , na Váš daňový úrad  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
ĎAKUJEME !!!
 

Aktuality


(14.5.2018)

Varili sme guláš...

Cez víkend 11.-13.5. sme deťom dopriali regeneráciu v prírode. Po náročnej sezóne sa mohli pohrať, vyskákať na trampolíne a spolu s trénerkami sa zabaviť pri opekačke. Počasie vyšlo na jednotku...
viac


(11.5.2018)

Ako sme ukončili sezónu...

25.4.2018 sme  ukončili sezónu ako inak – na ľade.  Na poslednej hodine  sa deti zahrali na trénerov a učili rodičov základné prvky, poskúšali si ešte piruety a po dvojhodinovom bláznení sme sezónu uzavreli chutnou tortou a šampanským.
viac


(12.4.2018)

Posledné  preteky v sezóne

Cez víkend 10.-11.3. sme s ukončili pretekársku sezónu v Nitre na 2.ročníku Nitrava Cup. Z Nitry sme si odniesli jednu zlatú, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu.
viac


(15.3.2018)

Radosť z Liptovského Mikuláša

Počas posledného februárového víkendu sme opäť pretekali – na Veľkej Cene Liptova. Odniesli sme si nielen kopec zážitkov a cenných  skúseností, ale aj samé pekné umiestnenia.
viac


(26.2.2018)

XI.Veľká Cena Ružomberka v krasokorčuľovaní

Počas víkendu 17.-18.2.  sa zúčastnilo 10 pretekárov  Kraso klubu Žilina  na XI.Veľkej  Cene Ružomberka.  Domov sme si odniesli zaslúžené  2 zlaté a 2 strieborné medaile.
viac


(23.1.2018)

Novomestský pohár a košická korčuľka.

Cez víkend 13.-14.1. sme po vianočnej prestávke pretekali v Novom Meste nad Váhom. S počtom pretekárov 10 sme získali 3 medaile. Ďaľší víkend 21.-22.1. v Košiciach sme zbierku medailí rozšírili.
viac


(10.1.2018)

Vianoce, Vianoce...

Tréningy v klube pri hudbe vianočných pesničiek v očakávaní Vianoc nám robili lepšiu náladu. 23.12. sme sa spoločne s rodičmi vybláznili na ľade.
viac


(10.1.2018)

Žilina v decembri hosťovala deti z celého Slovenska.

Počas víkendu 9.-10.12. 2017 sa na žilinskom ľade predstavilo 185 detí z celého Slovenska. Zmerali si sily v 19-tich kategóriách v poradí už na 36.ročníku Veľkej ceny Žiliny. Súťažne sapredviedlo až 25 detí z Kraso klubu Žilina.
viac


(10.1.2018)

Každý týždeň preteky = zbierka víťazných pohárov sa rozširuje

Malé zhrnutie doterajších pretekov v tejto sezóne.
viac


(13.11.2017)

Medailový Prešov

Novembrový víkend 11.-12.11. sa pre Kraso klub Žilina niesol v znamení  úspechu v  Prešove . Väčšina detí, ktoré sme na tieto preteky vyslali, sa tešilo z pohára. Celkovo sme si z Prešova priniesli domov 4 zlaté, 1 strieborné a 1 bronzové umiestnenie.
viac


(13.11.2017)

Strašidlá na ľade...

Dňa 5.11. sa na zimnom štadióne  stretli strašidlá rôzneho druhu. Na škole korčuľovania v jesennom kurze sme totiž mali zábavnú lekciu. Dobre sme si  zasúťažili, zatancovali a predviedli sa nám rôzne masky.
viac


(24.10.2017)

Žilinské hviezdičky zahviezdili v Hamuliakove...

V sobotu  21.10. sa začala pretekárska sezóna v krasokorčuľovaní pretekami Slovenského pohára v Hamuliakove . Kraso klub Žilina vyslal na tieto preteky 4 pretekárky. Alicka Drdáková a Natálka Matušková mali svoj pretekársky debut v kategórii Hviezdičky a obe skončili na stupni víťazov.
viac


(17.10.2017)

Smútočné oznámenie

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným a známym, že nás 15.10. 2017 opustil vo veku 96 rokov krasokorčuliar, tréner, rozhodca a skvelý človek
Ing. Otto Prokop
Česť jeho pamiatke!
viac