2 Percentá pre Kraso Klub Žilina
Aktuality
Veľká cena Žiliny, 37.ročník
skola lad     Škola korčuľovania na ľade
skola inline     Škola inline korčuľovania
Sústredenia
Rozpis tréningov oddielu
Preteky, testy, propozície
Tréneri
Pretekári
Kontakt
Fotogaléria
Videogaléria
O nás
Odkazy
mesto1
mesto2
mshk

Rozpis tréningov oddielu
NH,HH - tréning na ľade /NH nová hala/, /HH hlavná hala/
Z - suchý tréning na zimnom štadióne
D - dráha za Carrfourom /pri nepriazni počasia, telefonujte/
TK - telocvičňa ZŠ Karpatská
I- VD /inline Vodné dielo/
I-D /inline na ihrisku pri dráhe za Carfourom/
ROZDELENIE DETÍ NA TRÉNINGY  V SEZÓNE 2019/2020
1 sk.- Čurík M., Čurík P., Drdáková, Cesenková N.,Cesneková E, Matušková N.
2a sk. -  Krištofovičová, Matušková K., Adamčíková, Deáková, Korbašová  
2b sk. -  Bukovcová, Metruková, Sikelová, Šušková Sofia, Tamašiová
3 sk. -  Heltová, Zahatlan, Kohútová
4a sk. - Šupejová, Vargová, Demčák
4b sk. - Pažická, Šušková Sabinka, Demčáková G., Tichá, Káčerová 


Rozdelenie detí do skupín  sa bude meniť v závislosti od výkonnosti