2 Percentá pre Kraso Klub Žilina
Aktuality
Veľká cena Žiliny, 37.ročník
skola lad     Škola korčuľovania na ľade
skola inline     Škola inline korčuľovania
Sústredenia
Rozpis tréningov oddielu
Preteky, testy, propozície
Tréneri
Pretekári
Kontakt
Korčuľovanie pre základné školy
Fotogaléria
Videogaléria
O nás
Odkazy
mesto1
mesto2
mshk

Rozpis tréningov oddielu
NH,HH - tréning na ľade /NH nová hala/, /HH hlavná hala/
Z - suchý tréning na zimnom štadióne
D - dráha za Carrfourom /pri nepriazni počasia, telefonujte/
TK - telocvičňa ZŠ Karpatská
I- VD /inline Vodné dielo/
I-D /inline na ihrisku pri dráhe za Carfourom/

Atletika:
 1 skupina:  Všetička, Krištofovičová, Drábiková Z+P, Cesneková N+E, Matušková K+N,
Drdáková, Deáková, Heltová, Čurík M+P, Zahatlan, Šušková Sofia, Bukovcová, Metruková, Sikelová, Korbašová, Adamčíková

2.skupina: Tamašiová, Šupejová, Vargová, Demčákovci, Šušková Sab., Káčerová,
Tichá, Pažická
ROZDELENIE DETÍ NA TRÉNINGY  V SEZÓNE 2019/2020
1 sk.-  Všetička, Čurík M., Čurík P., Drdáková, Cesenková N.
2a sk. -  Krištofovičová, Drábiková Z., Cesneková E.,  Matušková K a N., Adamčíková, Deáková      
2b sk. -  Bukovcová, Metruková,Sikelová, Drábiková P., Korbašová, Šušková Sofia
3a sk. - Tamašiová, Demčák
3b sk. -  Heltová, Zahatlan, Kohútová
4a sk. - Káčerová, Šupejová, Vargová
4b sk. -Pažická, Šušková Sabinka, Demčáková G., Tichá


Rozdelenie detí do skupín  sa bude meniť v závislosti od výkonnosti