2 Percentá pre Kraso Klub Žilina
Aktuality
Veľká cena Žiliny, 37.ročník
skola lad     Škola korčuľovania na ľade
skola inline     Škola inline korčuľovania
Sústredenia
Rozpis tréningov oddielu
Preteky, testy, propozície
Tréneri
Pretekári
Kontakt
Fotogaléria
Videogaléria
O nás
Odkazy
mesto1
mesto2
mshk

Rozpis tréningov oddielu
NH,HH - tréning na ľade /NH nová hala/, /HH hlavná hala/
Z - suchý tréning na zimnom štadióne
D - dráha za Carrfourom /pri nepriazni počasia, telefonujte/
TK - telocvičňa ZŠ Karpatská
I- VD /inline Vodné dielo/
I-D /inline na ihrisku pri dráhe za Carfourom/

ROZDELENIE DETÍ NA TRÉNINGY  V SEZÓNE 2018/2019
1 sk.-  Všetička, Čurík M., Čurík P.
2a sk. -  Krištofovičová, Drábiková, Drdáková, Cesneková N., Matušková K., Sofia
2b sk. -  Cesneková E., Bukovcová, Adamčíková, Matušková N.,Metruková, Deáková
3a sk. - Sikelová, Drábiková P.,Korbašová
3b sk. -  Heltová, Zahatlan
4a sk. - Tamašiová, Helbrichová
4b sk. - Káčerová, Šupejová, Vargová

P1 = pretekári Slov.pohára /Cesneková E., Matušková N., Drdáková, Všetička, Čurík P./
P2 = pretekári mimo SP /Cesneková N.,Drábiková Z., Matušková K., Sikelová, Deáková, Bukovcová, Adamčíková, Krištofovičová,Metruková

Test 8 = Adamčíková, Metruková, Deáková, Sikelová, Drábiková P., Korbašová,Heltová
Test 7 = Drábiková Z.,Krištofovičová,Cesneková N., Matušková K., Cesneková E., Matušková N., Bukovcová, Adamčíková
Test 6 = Drábiková Z., Cesneková N., Drdáková, Krištofovičová, Kozačková
Test 5 = Čurík M.,Čurík P.,Kozačková
Test 2 = Všetička
Rozdelenie detí do skupín  sa bude meniť v závislosti od výkonnosti