2 Percentá pre Kraso Klub Žilina
Aktuality
Vežká cena Žiliny, 36.ročník
skola lad     Škola korčužovania na žade
skola inline     Škola inline korčužovania
Sústredenia
Rozpis tréningov oddielu
Preteky, testy, propozície
Tréneri
Pretekári
Kontakt
Fotogaléria
Videogaléria
O nás
Odkazy
mesto1
mesto2
mshk

Kontakty


Športová 5, 010 00 Žilina
IČO: 00 693 090, DIČ: 2020672214
SLSP Žilina, č.ú.: 0076516345/0900, SK7409000000000076516345
krasozilina@gmail.com
skolakorculovania@gmail.com
www.krasoklubzilina.sk
www.youtube.com/user/krasozilina

Ing. Michaela Drdáková - predseda, 0904 389 544, krasozilina@gmail.com

Eva Hrubošková - podpredseda

Michaela Lalinská - člen Výkonného výboru, hlavný tréner, 0903 513 029

Ing. Marta Kováčiková - člen Výkonného výboru

źubomír Kmotorka - člen Výkonného výboru

Milan Lalinský - brúsenie korčúž
 
Zimný štadión - tréningy na žadeTelocvičňa ZŠ Karpatská - ZUMBA a suché tréningyIhrisko - tréningy v inline korčužovaní