1
2
3

2 Percentá pre Kraso Klub Žilina
Aktuality
Vežká cena Žiliny, 41.ročník
skola lad     Škola korčužovania na žade
skola inline     Škola inline korčužovania
Sústredenia
Rozpis tréningov oddielu
Preteky, testy, propozície
Tréneri
Michaela Lalinská
Marta Kováčiková
Michaela Drdáková
Katarína Kelschová
Andrea Schmidt
Katarína Ihnatišinová
Zuzana Lalinská
Pretekári
Kontakt
Korčužovanie pre základné školy
Fotogaléria
Videogaléria
O nás
Odkazy
mesto1
mesto2
mshk

 

Ing. Michaela Drdáková

 Hlavný tréner  - zodpovedá za organizáciu tréningového procesu

trénerska kvalifikácia:   tréner II.triedy od roku 2004
    tréner III.triedy od roku 2010
    inline inštruktor od roku 2010